Energideklaration – vad innebär det?

En energideklaration är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus eller fastighet.

Energideklarationen klassificierar varje byggnad med ett betyg från A till G beroende på hur energieffektivt huset är. A är det bästa betyget och G är det sämsta betyget när det kommer till energiklasser.

En del av energideklarationen ska även ge förslag på energieffektiviserande åtgärder för fastigheten. Följ dessa rekommendationer så kan du minska er energiförbrukning. Om er fastighet uppnår en tillräckligt bra energiklass så kan ni även kontakta er bank och ansöka om ett Grönt Bolån.

Lagen om energideklaration

Enligt svensk lag måste varje fastighet inneha en giltig energideklaration, annars kan vite utfällas av Boverket. Våra energideklarationer är giltiga i 10 år.

Vem ser till att en energideklaration utförs?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en energideklaration görs. 

Energideklaration BRF. Vad ingår?

Lär känna er Bostadsrättsförening

– Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning

– Er uppvärmda area, även kallad A-temp.

– Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd.

– Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader.

– Registrering hos Boverket.

Ansök om Grönt Bolån

Ett grönt bolån är en rabatt på bolåneräntan du har hos din bank. Det gröna bolånet ges till dig som har en energieffektiv bostad. Anledningen till att det gröna bolånet införts är att man vill motivera fler att välja energieffektiva bostäder och på så sätt minska energiförbrukningen och värna om miljön.