För att garantera att inomhusmiljön är fri från radon är det endast genom att använda en radonmätare som detta kan säkerställas. Vi erbjuder mätpaket som möjliggör enkel självövervakning under en längre tidsperiod för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde. Våra mätningar är ackrediterade av både Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC, med snabb leverans och Europas snabbaste svarstider på endast 2 arbetsdagar. Vi har även utmärkt telefonsupport som är tillgänglig för att hjälpa till vid behov.

Beställ billiga radonmätare här!

Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som endast kan upptäckas genom mätning. Långvarig exponering för radon kan öka risken för lungcancer. Faktum är att radon i inomhusluften är ansvarig för cirka 400–500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än referensnivån på 200 bq/m3. Radon har en naturlig förekomst i marken i hela Sverige och kan tränga in i våra bostäder från marken under eller runt bostaden, byggmaterialet eller hushållsvattnet. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i våra bostäder.

För att mäta radon på det säkraste sättet bör en långtidsmätning göras under eldningsperioden från 1 oktober till 30 april, i minst två månader, för att få en årsmedelvärdesnivå. Syftet med en långtidsmätning är att mäta radonhalten under normala levnadsförhållanden för att fastställa om man utsätts för farliga halter av radon. Att mäta radon är enkelt och det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö.

Om du behöver hjälp med radonmätning, kan ACATRAIN Radonmätning AB erbjuda en kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad service i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder våra tjänster till bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. För bostadsrättsföreningar eller flerbostadshusägare som kanske inte har tid att ta hand om detta själva, kan vi erbjuda en helhetslösning där vi tar hand om alla steg i processen.