Mellan 1929 och 1975 var blåbetong ett omtyckt byggmaterial i Sverige, och många hus som byggdes under den tiden kan fortfarande innehålla detta material. Detta har skapat ett oynligt hot i våra hem: radon. För att garantera en säker inomhusmiljö är det viktigt att förstå sambandet mellan blåbetong och radon samt att genomföra regelbundna radonmätningar.

Blåbetong, eller blå lättbetong som det också kallas, är ett byggmaterial som användes i en mängd olika byggnadsprojekt, inklusive enfamiljshus och flerfamiljshus. Detta material kan vara ofarligt i många fall, men det har en skrämmande förmåga att orsaka farligt höga radonhalter. Höga radonhalter är en allvarlig hälsorisk och kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen i Sverige.

Radon är en radioaktiv gas som är osynlig, luktfri och färglös. Den bildas naturligt när radium sönderfaller i berggrunden. När radon sönderfaller skapas så kallade radondöttrar, som kan fastna på partiklar i luften och inhaleras, vilket utgör en hälsorisk. Radon finns naturligt i marken över hela Sverige och kan tränga in i våra hem genom marken, byggmaterial (som blåbetong) och även via hushållsvattnet.

Blåbetong har vanligtvis en matt blå färg och en struktur som påminner om en tvättsvamp. Men det är viktigt att komma ihåg att utseendet inte alltid avslöjar om blåbetong användes i ett hus. Om en radonmätning visar förhöjda radonhalter är det klokt att granska de använda byggnadsmaterialen, särskilt om ditt hus byggdes före 1980-talet.

Blåbetong producerades mellan 1929 och 1975 och användes i en mängd olika byggprojekt. Det är vanligt i hela Sverige, men majoriteten av hus och byggnader med blåbetong återfinns i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Vanliga varumärken inkluderar Durox och Ytong. Tillverkningen upphörde 1975, men användningen fortsatte fram till cirka 1985.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att utföra regelbundna radonmätningar. En radonmätning är det första steget mot att säkerställa en radonfri inomhusmiljö. För pålitliga resultat bör mätningen ske under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) och pågå i minst två månader. En långtidsmätning är det säkraste alternativet för att upptäcka radon på!