Det finns ungefär 400 000 bostäder i Sverige där det anses finnas en högre halt av radon i inomhusluften, vilket vid långvarig exponering kan öka risken för lungcancer. Varje år drabbas cirka 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av radon. Det är viktigt att poängtera att radon är en osynlig och luktfri gas, vilket innebär att det enda pålitliga sättet att upptäcka radon är genom att genomföra en radonmätning.

För att säkert mäta radonhalten rekommenderas en långtidsmätning som pågår i minst 60 dagar mellan den 1 oktober och den 30 april. Enligt gränsvärdena får årsmedelvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte överstiga 200 Bq/m3.

Utför en radonmätning enkelt genom att beställa radondosor och följa instruktionerna för placering. Efter mättidens slut skickar du tillbaka dosorna för analys och inom cirka en vecka får du besked om radonhalten är förhöjd eller inte.

För att säkerställa en trygg boendemiljö är det viktigt att utföra en radonmätning vid följande situationer: vid köp eller försäljning av bostad, vid renovering eller ombyggnad, vid ändringar i ventilations- eller uppvärmningssystem, vid nybyggnation av hus och om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen eller om man misstänker att det finns radon.

För att mäta radonhalten i en villa rekommenderas att utföra en långtidsmätning som sträcker sig över minst 60 dagar under eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på för att säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. I vissa fall kan det vara lämpligt att göra en korttidsmätning för snabba resultat, men det ger inte ett årsmedelvärde. Det är viktigt att mäta radonhalten vid husköp, byggnation av hus, vid om- eller tillbyggnad, vid förändringar i ventilation- eller uppvärmningssystem eller om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen utfördes för att säkerställa radonhalten.