Ergonomiutbildning för alla

Vi erbjuder ergonomiutbildning för personal på alla typer av företag och organisationer, oavsett bransch. Vi har utbildat allt från omsorgsavdelningar och förskolor till livsmedelsbutiker och kontor. Under det senaste året har vi utbildat personal inom hemtjänst, personliga assistenter (läs gärna mer om den enorma arbetsbelastningen inom äldreomsorgen), golvläggare, butikspersonal och förskolor, för att bara nämna några. Vår breda erfarenhet av att utbilda personal från alla typer av yrkeskategorier gör att vi kan garantera er ett fantastiskt resultat.

Vi kan anpassa ergonomiutbildningen efter er arbetsplats och bransch. Om ni har speciella förutsättningar som ni vill att vi tar hänsyn till, informera oss gärna i förväg. Ju bättre förberedda vi är, desto bättre blir resultatet.

Ergonomi är viktigt för en sund arbetsmiljö

Dålig ergonomi på arbetsplatsen kan orsaka minskad produktivitet och sämre kvalitet på produkter eller tjänster som levereras. Arbetsmiljöverket har i flera rapporter klargjort sambandet mellan ergonomi och kvalitet, och allt fler företag tar nu ergonomin på större allvar. För att företag ska kunna växa och utvecklas, är det viktigt att personalen är nöjd och frisk. En ergonomisk arbetsplats minskar risken för sjukskrivningar och återkommande smärta hos personalen. Detta gäller såväl företag som institutioner inom vård och omsorg vars anställda ofta utsätts för tunga lyft och obekväma arbetstider.

Högkvalitativ ergonomiutbildning

Vi erbjuder högkvalitativ ergonomiutbildning som är unikt anpassad efter er bransch och organisation. Vår föreläsning är i genomsnitt två till tre timmar och innehåller relevant statistik, enkla övningar och minnesregler. När utbildningen är klar, kommer alla på arbetsplatsen att ha större medvetenhet om hur kroppen belastas under ett arbetspass och vilka förändringar man kan införa i arbetsrutinerna för att öka välmåendet. Efter avslutad utbildning får alla deltagare ett intyg där det står att de har genomgått en ergonomisk utbildning. Vår utbildning följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer för ergonomiutbildning.

Minska sjukfrånvaron

Vi har som mål med vår digitala utbildning att minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen och öka det allmänna välmåendet. Smärta och obehag som kommer av felaktig belastning eller förslitningar kan leda till långsiktiga sjukskrivningar. Genom att ta arbetsmiljön på allvar och se till att alla anställda mår bra, kan ni minska risken för långvarig frånvaro och se till att personalen trivs och gör sitt jobb utan att riskera skador.