I en värld där molnbaserade tjänster och applikationer blir allt viktigare för företag och organisationer, har behovet av kvalificerade utvecklare med expertis inom molnteknologi aldrig varit större. En av de mest eftertraktade certifieringarna inom detta område är Microsoft Certified: Azure Developer Associate (AZ-204). Denna certifiering är speciellt utformad för utvecklare som vill bevisa sin förmåga att designa och bygga molnapplikationer och tjänster med hjälp av Microsoft Azure.

Vad är Azure Developer Associate?

Microsoft Certified: Azure Developer Associate (AZ-204) är en certifiering som validerar att en individ har de nödvändiga färdigheterna för att utveckla molnbaserade lösningar. Certifieringen täcker ett brett spektrum av utvecklingsuppgifter inklusive design, byggande, testning och underhåll av applikationer och tjänster på Azure-plattformen. För att uppnå denna certifiering måste kandidater klara AZ-204-examen, som testar deras praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper.

Fördelar med Azure Developer Associate-certifiering

Att bli en certifierad Azure Developer Associate har flera fördelar. För det första förbättrar det karriärmöjligheterna genom att öppna dörrar till nya jobbmöjligheter och potentiellt högre löner. Certifieringen fungerar som ett bevis på ens kompetens och erfarenhet, vilket kan göra en mer attraktiv för arbetsgivare.

För det andra ger certifieringen en djupare förståelse för Azure-tjänster och hur man bäst utnyttjar dem för att skapa effektiva och skalbara lösningar. Detta innebär att utvecklare kan bidra mer effektivt till sina team och projekt, vilket i sin tur kan leda till bättre projektresultat och större kundnöjdhet.

Examensinnehåll

AZ-204-examen är uppdelad i flera huvudområden som omfattar olika aspekter av utveckling på Azure:

  1. Utveckling av Azure Compute-lösningar: Kandidater måste förstå hur man implementerar IaaS-lösningar, skapar Azure App Service Web Apps och utvecklar funktioner med Azure Functions.

  2. Utveckling för Azure Storage: Detta avsnitt testar kunskaper i att utveckla lösningar som använder Azure Cosmos DB, Azure Blob Storage och implementera säkra dataåtkomstmetoder.

  3. Implementera Azure-säkerhet: Kandidater måste kunna implementera autentisering och auktorisering samt säkra API:er och applikationer.

  4. Övervaka, felsöka och optimera Azure-lösningar: Detta omfattar övervakning av applikationers prestanda och implementering av loggning och telemetri.

  5. Anslut och konsumera Azure-tjänster och tredjepartstjänster: Här testas förmågan att integrera Azure-applikationer med andra tjänster, inklusive Azure API Management och olika meddelandeköer.

Förberedelser för AZ-204

För att förbereda sig för AZ-204-examen är det viktigt att ha praktisk erfarenhet av att arbeta med Azure-tjänster. Microsoft erbjuder ett brett utbud av resurser för att hjälpa kandidater att förbereda sig, inklusive officiella kursmaterial, träningssessioner och praktiska labbar. Det rekommenderas också att delta i online-forum och studiegrupper för att dela erfarenheter och få stöd från andra som också förbereder sig för examen.

AZ-204 är en värdefull certifiering för utvecklare

Microsoft Certified: Azure Developer Associate (AZ-204) är en värdefull certifiering för utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper inom molnteknologi och förbättra sina karriärutsikter. Genom att täcka ett brett spektrum av ämnen och krav, säkerställer denna certifiering att kandidater har både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att bygga effektiva och säkra molnapplikationer. För dem som är engagerade i att utveckla sina färdigheter och hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken, är Azure Developer Associate-certifieringen ett viktigt steg på vägen mot framgång inom molnutveckling.