Mellan 1929 och 1975 var blåbetong ett vanligt byggmaterial i Sverige, använd i både enfamiljshus och flerfamiljshus. Men det finns en mörk sida av detta material: det innehåller radium, och när radiumet sönderfaller bildas radon. Radon är en osynlig, luktfri gas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk, inklusive ökad risk för lungcancer. Varför är detta viktigt och vad kan du göra för att skydda din hälsa?

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö är radonmätning den enda pålitliga metoden. Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. I Sverige är det lagstadgat att gränsvärdet för radonhalten i bostäder och offentliga byggnader inte får överstiga 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Att utföra en långtidsmätning under minst 60 dagar, mellan den 1 oktober och 30 april, ger dig en tillförlitlig uppfattning om årsmedelvärdet.

Så enkelt är det att göra en radonmätning på egen hand. Du kan enkelt beställa radondosor och placera dem enligt anvisningarna. När mätperioden är slut, skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom cirka en vecka kommer du att få en ackrediterad mätrapport som tydligt visar om dina radonhalter är förhöjda eller inte.

Om din radonmätning visar förhöjda halter är det viktigt att utföra en gammamätning för att avgöra orsaken, särskilt om den kan kopplas till blåbetong. En erfaren radonexpert kan använda en gammamätare för att mäta gammastrålning från materialet. Genom att analysera gammastrålningen kan man uppskatta radonhalten och fastställa om blåbetongen är boven. Om så är fallet kan åtgärder vidtas, inklusive förbättrad ventilation, användning av radontapet eller borttagning av det problematiska materialet.

Blåbetong kännetecknas av sin karakteristiska blågrå färg och en struktur som påminner om en tvättsvamp. Den finns i cirka 400 000 bostäder i Sverige. Även om produktionen av blåbetong upphörde 1975 användes det i byggnadsprojekt fram till cirka 1985. De höga radonhalterna som kan kopplas till blåbetong utgör en allvarlig hälsorisk, vilket gör det viktigt att vidta åtgärder vid förhöjda halter.

Då bör du mäta radon:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad
  • Vid renovering eller tillbyggnad av ditt hem
  • Vid ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet
  • Vid nybyggnation av ett hus
  • Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen
  • Om du misstänker att det finns radon i ditt hem

Skydda din hälsa genom att vara medveten om riskerna och utföra regelbundna radonmätningar. På så sätt kan du säkerställa att din inomhusmiljö är säker och fri från radonrelaterade hälsoproblem!